Svenska
Bild1

The cost of a new ERP system

- En unik benchmarkrapport innehållande en översikt över de kostnader som direkt relaterar till att implementera ett nytt affärssystem i Skandinavien. 
Läs mer...

Språk: Engelska

The cost of a new ERP system

Registrera dina kontaktuppgifter i nedanstående formulär så erhåller du inom några minuter ett mail med en länk till den önskade PDF:en

 

En oberoende analys över kostnaderna för att implementera ett  ERP system i Skandinavien

Ladda ner vår unika benchmarkrapport innehållande en översikt över de kostnader som direkt relaterar till att implementera ett nytt affärssystem i Skandinavien.

 

En oberoende analys

Rapporten är en 100% oberoende analys av data från 200 offererade anbud från affärssystemleverantörer på den Skandinaviska marknaden.

 

En unik översikt över de kostnader som kommer med att införa ett nytt ERP system

Innehållet i denna rapport bygger på en analys av 200 kostnadsanbud från över 80 olika affärssystemupphandlingar genomförda av HerbertNathan & Co de senaste åren. Rapporten är ett utmärkt verktyg för organisationer och verksamheter som har för avsikt att upphandla ett nytt affärssystem och/eller önskar få ett hum om de ungefärliga kostnaderna för att implementera ett nytt affärssystem. Som läsare bör man dock vara medveten om att det är ett flertal kostnader relaterade till att implementera ett nytt affärssystem som är exkluderade ur denna rapport (som t.ex. kostnader för interna resurser och integrationskostnader från 3:e parts leverantörer).

 

Rapporten ger dig kunskap

Rapporten ger dig en översikt över den genomsnittliga kostnaden för en affärssystemimplementation, samt den genomsnittliga kostnaden för licenser. Den ger också en bild av implementations- och licenskostnader över en 5-års period. Rapporten innehåller mängder av intressant data från HerbertNathan & Co’s benchmark databas, detaljer kring leveransmodeller och prissättningsmodeller samt goda råd rörande kostnader relaterade till implementationen och driften av ett affärssystem.

I rapporten finns specifik information om följande delar:

  • Huvudsakliga kostnadsdrivare vid en affärssystemsimplementation
  • Vad den genomsnittliga kostnaden per användare är och även den genomsnittliga kostnaden i förhållande till omsättningen
  • Den genomsnittliga implemenktationskostnaden
  • En överblick över systemleverantörernas genomsnittliga konsultkostnader per timme
  • Den genomsnittliga totala kostnaden över 5 år
  • En jämförelse av kostnader mellan olika branscher
  • En jämförelse av kostnader mellan olika affärssystem

 

Ladda ner ditt exemplar av rapporten idag

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret ovan och skicka in så får du inom ett par minuter ett mail med en länk för att ladda ner rapporten i PDF-format. Rapporten är kostnadsfri.